Montesquieu Institute: from science to society

Jhr. I. Aebinga van Humalda

foto Jhr. I. Aebinga van Humalda
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Lid van de Grondwetsherziening 1814 en daarna gouverneur van Friesland. Telg uit een oud Fries geslacht dat vele bestuurders had voortgebracht. Behoorde tot de orangisten en verbleef daarom van 1795 tot 1806 in het buitenland. Kreeg in 1826 ontslag. Hem werd verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen tegen de hevige watersnood in Friesland. Omdat hij kinderloos was, stierf met hem in 1834 de familie uit.

in de periode 1814-1826: lid Grondwetscommissie 1813-1814, Provinciaal Gouverneur

1.

First name

Idzerd

2.

Personal data

Place and date of birth
Leeuwarden, 12 September 1754

Place and date of death
Leeuwarden, 21 February 1834

3.

Party/Movement

Party/Movement
  • orangist (tijdens de Republiek)
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Main functions and occupations

  • lid Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 2 March 1814
  • Gouverneur van Friesland, from 29 April 1814 until 3 November 1826

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter Ridderschap van Friesland
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from November 1826 until 21 February 1834

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Week in 1795 uit naar Oost-Friesland
  • Keerde in 1806 terug naar Nederland

Private life
Zijn vader was officier, grietman van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel en Hennaarderadeel, lid van de Staten van Friesland en gedeputeerde ter Admiraliteit van het Noorderkwartier

Titles of nobility
  • jonkheer, 28 August 1814

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.