Montesquieu Institute: from science to society

Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten

foto Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten
vergrootglas
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Telg uit een familie van oude landadel die vele bestuurders voortbracht. Volgde in 1909 zijn vader op als Commissaris van de Koningin in Friesland en vervulde die functie ruim 35 jaar. Bestuurde op regenteske wijze 'zijn' provincie. Had veel belangstelling voor landbouw en waterstaat en nam vooral op dat laatste terrein belangrijke initiatieven. De economische ontwikkeling van de provincie stagneerde echter, omdat hij industrialisatie geen prioriteit gaf. Bleef als één van de weinige Commissarissen de hele bezettingstijd aan en werd in 1945 - tot zijn grote ongenoegen - eerst 'gestaakt' en in november van dat jaar ontslagen.

in de periode 1909-1954: staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Pieter Albert Vincent

2.

Personal data

Place and date of birth
Beetsterzwaag (gem. Opsterland, Frl.), 22 October 1870

Place and date of death
Olterterp (gem. Opsterland, Frl.), 5 August 1954

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief, christelijk-historisch

Party/Parties
NHP (Nationaal-Historische Partij), from 1904 until 1912

4.

Main functions and occupations

 • lid Centrale Raad van Beroep (voor de Ongevallenwet), from 16 April 1903 until 1 September 1909 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, from 1 September 1909 until 19 November 1945 (benoemd bij K.B. van 13 juli 1909; sinds mei 1945 "gestaakt")
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 30 August 1938 until 5 August 1954

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij"
 • lid bestuur Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, from 30 May 1936

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Stimuleerde de bouw van stoomgemalen en het verhogen van dijken. De aftakking tussen Leeuwarden en Harlingen van het vaarwater van Groningen naar de Waddenzee is naar hem vernoemd: het Van Harinxma-kanaal.
 • Zette zich in voor elektrificatie van de provincie
 • Werd na de oorlog op aandrang van het verzet in Friesland door het College van Vertrouwensmannen 'gestaakt' (op non-actief gezet in afwachting van zuivering). Hij noemde dat een revolutionaire daad, legde zich niet bij de beslissing neer en bleef gewoon zijn kamer betrekken op het Provinciehuis. Hij stelde bovengronds verzet te hebben gepleegd. Een commissie o.l.v. oud-minister Van Boeijen oordeelde echter dat hij zich te weinig principieel had opgesteld. Zeventien Friese burgemeesters kwamen tevergeefs met een adres om hem te handhaven. Uiteindelijk kreeg hij namelijk (eervol) ontslag.

Private life (3/5)
 • Een broer van hem was burgemeester van Holten
 • Een zus van hem was gehuwd met een zoon van W.J. van Welderen baron Rengers, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn zus overleed vijf dagen voor hem

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.