Montesquieu Institute: from science to society

H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.

foto H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.vergrootglas
Source: Parlement.com .

Prinses Beatrix was tot zij op 30 april 2013 abdiceerde ten gunste van haar zoon Willem-Alexander koningin. Als zodanig trad zij op 30 april 1980 aan. Prinses Beatrix is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij studeerde rechten in Leiden en heeft speciale belangstelling voor het gehandicaptenbeleid en voor cultuur. In 1966 huwde zij met Claus von Amsberg, die in 2002 overleed. Zij kregen drie zonen, van wie de middelste, prins Friso, in 2013 is gestorven. Door haar met grote plichtsbetrachting, waardigheid en betrokkenheid uitgeoefende koningschap verwierf zij veel aanzien en waardering. In 1996 ontving zij de Karlsprijs en in 2005 kreeg zij een eredoctoraat aan de Leidse Universiteit.

in de periode 1956-heden: lid Raad van State (van rechtswege), staatshoofd, voormalig staatshoofd

1.

Personal data

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H.K.H. prinses Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld (prinses Beatrix), from 31 January 1938 until 30 April 1980
 • H.M. Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz. (koningin Beatrix), from 30 April 1980 until 30 April 2013

geboorteplaats en -datum
Soestdijk (gem. Baarn), 31 January 1938

levensbeschouwing
Protestants

2.

Main functions and occupations

 • vermoedelijk troonopvolgster, from 4 September 1948 until 30 April 1980
 • lid Raad van State van rechtswege, from 31 January 1956 until 30 April 1980 (geïnstalleerd 7 februari 1956; nam regelmatig deel aan de vergaderingen van de volle raad)
 • koningin der Nederlanden, from 30 April 1980 until 30 April 2013 (werd op 30 april 1980 tevens ingehuldigd)

3.

Miscellaneous

woonplaats
Lage Vuursche

4.

Publications

redevoeringen
 • rede bij troonsaanvaarding, 30 April 1980
 • inhuldigingsrede in Nieuwe Kerk te Amsterdam, 30 April 1980
 • rede bij herdenking 40 jaar bevrijding, 5 May 1980
 • rede Staten van de Nederlandse Antillen, 29 October 1980
 • rede Europese Raad te Maastricht, 23 March 1981
 • rede bij herdenking instelling Raad van State, 1 October 1981
 • rede gezamenlijke zitting Congres en Huis van Afgevaardigden Verenigde Staten, 21 April 1982
 • rede bij opening gebouw Raad van State, 14 June 1983
 • rede Europese Parlement te Straatsburg, 16 February 1984
 • rede bij installatie Prins van Oranje in Raad van State, 3 July 1985
 • rede Europese Raad te Maastricht, 9 December 1991
 • W. Breedveld, "Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus" (1994)
 • rede in de Knesset te Jeruzalem, 4 April 1995
 • rede in de Ridderzaal ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding, 5 May 1995
 • tafelrede t.g.v. staatsbezoek aan Indonesië, 27 August 1995
 • rede bij de aanvaarding van de Karel de Grote-Prijs in Aken, 16 May 1996
 • rede in de vergadering van de Raad van Europa, 25 June 2002
 • rede Europees Parlement te Straatsburg, 26 October 2004
 • rede ter aanvaarding van het aan haar door de Universiteit Leiden verleende eredoctoraat, 8 February 2005
 • televisierede bij afscheid als koningin, 29 April 2013
 • C. van Baalen e.a. (red.), "Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken" (2005)

5.

Extended version

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.