Montesquieu Institute: from science to society

Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam

foto Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam
vergrootglas
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Voorname officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 met Van Hogendorp het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden. Daarna werd hij Gouverneur van het zuidelijk deel van Holland (na 1840 Zuid-Holland), hoewel hij dat ambt niet had begeerd. Als Gouverneur wenste hij niet mee te werken aan het uit de Kamer weren van Van Hogendorp toen die in de ogen van de koning te kritisch werd. In 1848 benoemde Willem II, wiens hofmaarschalk hij was, hem tot Eerste Kamerlid om de voorstellen tot herziening van de Grondwet aan een meerderheid te helpen.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1813-1848: lid Algemeen Bestuur, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815, Provinciaal Gouverneur

1.

First names

Adam François Jules Armand (Frans-Adam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 13 April 1771

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 December 1848

3.

Party/Movement

Party/Movement
regeringsgezind, doch gematigd hervormingsgezind

4.

Main functions and occupations

 • commissaris-generaal van Buitenlandse Zaken ad interim, from 7 December 1813 until 22 December 1813 (nam waar voor de zieke Van Hogendorp)
 • hofmaarschalk koning Willem I en koning Willem II, from 12 May 1825 until 19 December 1848
 • opperintendant van de paleizen der noordelijke provincies, from 17 March 1829
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1848 until 19 December 1848

Formal job title
 • minister van staat, from 8 July 1843 until 19 December 1848

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding der minvermogende Nederlandsche-Israëlitische kinderen te 's-Gravenhage, around 1842
 • directeur Charitabele Sociëteit School te 's-Gravenhage, around 1842

Derived functions
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), from 9 August 1815 until 14 August 1815

Honorary positions
buitengewoon honorair lid Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Weigerde in 1844 medewerking aan de financiële politiek van Van Hall (gedwongen lening). Dit leidde tot zijn ontslag als Gouverneur. Hij noemde de 'vrijwillige lening' het meest onbeschofte en onbeschaamde, dat dwingelandij en onzedelijkheid konden uitvinden.

Private life
Zijn vader was officier in Britse dienst

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814
 • graaf, 16 September 1815

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.