Montesquieu Institute: from science to society

Mr. J.E. baron van Panhuys

foto Mr. J.E. baron van Panhuys
vergrootglas
bron: Rijksarchief Leeuwarden
Source: Parlement.com.

Groningse edelman en rechter, die in de Tweede Kamer tot de hervormingsgezinde leden behoorde. Steunde in 1844 dan ook het agenderen van het voorstel van Thorbecke c.s. (de 'Negenmannen') tot herziening van de Grondwet. Nadat die Grondwet in 1848 herzien was Gouverneur en vanaf 1850 Commissaris des Konings in Friesland, welke functie hij tot 1878 bekleedde. In 1874 bij het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van de koning verheven tot baron.

liberaal
in de periode 1840-1878: lid Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Jan Ernst

2.

Personal data

Changes in name or title
Jhr.Mr. J.E. van Panhuys

Place and date of birth
Groningen, 12 July 1808

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 October 1878

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • "financiële oppositie" (ten tijde van koning Willem I en koning Willem II)
 • liberaal

4.

Main functions and occupations

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Winschoten, from 1 October 1838 until 1 December 1848
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 October 1840 until 13 December 1848 (voor de provincie Groningen)
 • Gouverneur van Friesland, from 1 December 1848 until 20 December 1849
 • Commissaris des Konings in Friesland, from 1 August 1850 until 9 June 1878

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie tot onderzoek van de rekening der koloniale remises, 1844
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, from 16 April 1849 until 25 October 1878

Derived functions
lid Commissie van Rapporteurs voor de voorstellen tot Grondwetsherziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Behoorde in 1847 tot de meerderheid die tegen het wetsvoorstel over het stemrecht in steden en op het platteland stemde. Het wetsvoorstel werd met 31 tegen 27 stemmen verworpen.
 • Stemde in 1848 tegen de hoofdstukken II en IV van de nieuwe Grondwet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was kapitein der infanterie, rentmeester van de Stad Groningen en Statenlid in Groningen
 • Zijn broer Ulrich was lid van Gedeputeerde Staten van Groningen

Titles of nobility
 • baron, 12 May 1874

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.