Montesquieu Institute: from science to society

M.P.D. baron van Sytzama

foto M.P.D. baron van Sytzama
vergrootglas
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. Zat bijna veertien jaar in de Tweede Kamer en was daarvan in de zitting 1837/1838 de voorzitter.

onafhankelijk ten tijde van Willem I
in de periode 1826-1848: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur

1.

First names

Maurits Pico Diederik

2.

Personal data

Place and date of birth
Driesum (grietenij Dantumadeel, Frl.), 2 June 1789

Place and date of death
Leeuwarden, 15 July 1848

3.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 December 1826 until 27 October 1840 (voor Friesland; in 1829 toegelaten 10 november, in 1832 op 18 oktober)
  • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1837 until 15 October 1838
  • Gouverneur van Friesland, from 19 October 1840 until 15 July 1848 (benoemd bij K.B. van 12 oktober)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

lid Raad van Commissarissen Stoombootmaatschappij Amsterdam-Lemmer, from 1840

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
  • Behoorde in 1835 tot de 15 leden die tegen de begroting 1836/1837 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen.
  • Behoorde in 1839 tot de 14 leden die tegen de voorlopige begroting 1840 stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Onafhankelijk lid; drong aan op openbaarheid van de financiën

Private life
Zijn vader was officier (generaal-majoor)

Non-acceptance of political functions
  • lid Provinciale Staten van Friesland voor de Ridderschap (Schoterland), 1814 (vanwege een onverenigbaar ambt)
  • lid Raad van State, September 1840 (geweigerd)
  • lid Provinciale Staten voor de Ridderschap, 1841 (achtte dit onverenigbaar met het Gouverneurschap)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.