Montesquieu Institute: from science to society

Ir. A. (Arie) de Jong

foto Ir. A. (Arie) de Jong
vergrootglas
Source: Parlement.com.

PvdA-Tweede Kamerlid en provinciebestuurder uit Leiden. Was als ambtenaar werkzaam op de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Daarnaast actief als bestuurder op cultureel gebied in Leiden, vervulde allerlei functies in de PvdA en was later commissaris bij woningcorporaties. Als Kamerlid met name deskundig en actief op het gebied van de volkshuisvesting. Tussen zijn twee periodes in de Tweede Kamer directeur op het kabinet voor Antilliaanse zaken. In 1999 kort gedeputeerde van Zuid-Holland, maar 'slachtoffer' van de Ceteco-affaire. Werkte daarna bij de provincie Utrecht en als strategisch adviseur.

PvdA
in de periode 1990-1998: lid Tweede Kamer

1.

First name

Arie (Arie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Boskoop, 25 May 1953

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1990 until 17 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 1997 until 19 May 1998
 • strategisch adviseur en interim-manager POSG (P&O Service Professionals), from April 2009 until March 2016
 • zelfstandig ondernemer en strategisch adviseur, from 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter commissie 'Niet-beschermd Erfgoed', Historische vereniging Oud Leiden, from 2011
 • secretaris Vereniging Oud-Parlementariërs, from October 2018

Previous (2/11)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting "Antonius van Padua" te Noordwijkerhout, from October 2012 until 2016
 • penningmeester Vereniging Oud-Parlementariërs, from October 2012 until October 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid subcommissie Onderzoek besluitvorming volksgezondheid uit de vaste commissies voor Volksgezondheid en Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1993 until May 1994

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 1990-1994 woordvoerder volkshuisvesting, luchtvaart, post en telecommunicatie van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met rijksuitgaven en zeevaart.
 • Was in de periode 1997-1998 woordvoerder organisatie van de sociale zekerheid, volkshuisvesting en economische zaken

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in juli 1999 af als gedeputeerde van financiën vanwege de Ceteco-affaire. Zuid-Holland leende f 45 miljoen aan derden, onder meer aan het handelshuis Ceteco, dat niet in staat was dit geld terug te betalen. Het besluit om kasgeld te benutten voor speculaties was al 1995 door zijn voorganger genomen en was niet gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met De Jong namen ook Commissaris Leemhuis-Stout en de gedeputeerden Heijkoop en Wolf ontslag.
 • Lanceerde in maart 2006 samen met het PvdA-Statenlid Baruch een plan voor een nieuwe provinciale indeling van de Randstad

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.