Montesquieu Institute: from science to society

Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

foto Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
vergrootglas
bron: CDA
Source: Parlement.com.

CDA-voorman, die het tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV en vicepremier in het kabinet-Rutte I bracht, maar die in 2012 afzag van het politiek leiderschap. Zoon van een Limburgse gedeputeerde. Als (jong) historicus werd hij fractiemedewerker en, in 1989, Europarlementariër, alvorens in 1994 de overstap te maken naar de CDA-Tweede Kamerfractie. Ontpopte zich als vaardig woordvoerder asielbeleid en buitenlandse en Europese zaken. Toen Balkenende in 2002 premier werd, nam hij het fractievoorzitterschap over. Als diens secondant schuwde hij harde uithalen naar tegenstanders niet ('Met Bos bent u de klos'). Genoot van het ministerschap van BZ, maar mede vanwege rugklachten werd hij in 2010 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Stond bekend als emotioneel en slim en als strateeg. Sinds 2013 is hij voorzitter van Bouwend Nederland.

CDA
in de periode 1989-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president, lid Europees Parlement

1.

First names

Maxime Jacques Marcel (Maxime)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 14 September 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1976

4.

Main functions and occupations

 • lid Europees Parlement, from 24 July 1989 until 19 July 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 February 2007
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 July 2002 until 23 January 2003
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 May 2003 until 23 November 2006
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 February 2007 until 22 February 2007
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2010 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 14 October 2010
 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president, from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • voorzitter Bouwend Nederland, from 1 July 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • lid Raad van Toezicht Stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland), from November 2016
 • lid Raad van Toezicht Signify (voorheen Philips Lighting)

Previous (2/10)
 • lid Raad van Toezicht en Advies Free Voice/SCO (Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking), from 1 September 1994 until February 2007
 • "ambassadeur" voor de provincie Limburg, from 2019 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until November 2001
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 2002 until 22 February 2007

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 11 februari 1998 minister Voorhoeve over mogelijke Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak (25.889)
 • Interpelleerde op 28 maart 2000 staatssecretaris Cohen over het aantal plaatsen in asielzoekerscentra (27.057)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/10)
 • Maakte het vanaf 2011 voor burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden mogelijk om 'Grean Deals' af te sluiten, waarin afspraken worden vastgelegd door projecten op het gebied van duurzaamheid. Doel hiervan is dat duurzaamheid niet van bovenaf wordt opgelegd, maar dat mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk ruimte krijgen voor duurzame initiatieven. (33.043)
 • Verzette zich in 2012 tevergeefs tegen een wens van de Tweede Kamer om het Acta-verdrag over intellectuele eigendomsrechten niet te ondertekenen. De Kamer nam een motie-Van Bemmel/Elissen (PVV) aan, waarin dit werd verlangd.

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 2012 de Aanbestedingswet (Stb. 542) tot stand. Deze wet biedt een eenvormig wettelijk kader voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De wet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens) en vervangt de Raamwet EEG-voorschriften. De wet moet optimale concurrentie bevorderen, aanbestedingslasten verminderen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Van der Hoeven. (32.440)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 48) tot wijziging van de Telecommunicatiewet tot stand, waardoor met name het frequentiebeleid flexibeler wordt. Zo kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de ICT-sector. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Heemskerk. (31.412)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was in 2010 op het partijcongres na de formatie een vurig verdediger van de samenwerking met de PVV
 • Hield op 28 juni 2011 in de Haagse sociëteit "De Witte" een rede ('Volkspartij als antwoord op populisme') over het antwoord dat het CDA volgens hem kon geven op het populisme. Hij toonde daarin onder meer begrip voor angst voor buitenlanders en stelde dat de multiculturele samenleving is mislukt. De 'leitkultur' en de Westerse waarden moesten weer worden opgepoetst. Anders dan bijvoorbeeld de PVV riep hij wel op openheid naar andere culturen te betrachten. Hij stelde verder dat het CDA vertrouwen kon terugwinnen door betrokken burgers serieus te nemen.
 • Maakte op 4 januari 2012 in een interview met weekblad "Elsevier" bekend geen kandidaat meer te zijn voor het leiderschap en lijsttrekkerschap van het CDA

Private life
 • Zijn echtgenote is arts en was lid van een managementteam van een zorginstelling en inmiddels weer verpleeghuisarts
 • Zijn grootvader van vaderszijde was 40 jaar gemeenteraadslid en wethouder van Sittard
 • Zijn vader was wethouder van Maastricht en gedeputeerde van Limburg

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.