Montesquieu Institute: from science to society

J.J. (Jaap Jelle) Feenstra

foto J.J. (Jaap Jelle) Feenstra
vergrootglas
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tweede Kamerlid voor de PvdA in de perioden 1988-1994 en 1997-2002. Woordvoerder milieu, ruimtelijke ordening, water, landbouw (m.n. mestbeleid) en voor het dossier Betuwelijn. Had al in zijn jeugd belangstelling voor natuurstudie. Was medewerker van het Centrum voor Energiebespraring en Schone Energie in Delft en werkte daarna bij het IPO (Inter Provinciaal Overleg). Na zijn Kamerlidmaatschap enkele jaren voorzitter van de Fietsersbond. Bescheiden, maar vasthoudend Kamerlid.

PvdA
in de periode 1988-2002: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jaap Jelle (Jaap Jelle)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leeuwarden, 24 October 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1977

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 January 1988 until 14 September 1989
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 17 May 1994
  • secretaris IPO (Inter Provinciaal Overleg), hoofd afdeling milieu en waterstaat, from 1994 until March 1997
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 1997 until 23 May 2002
  • hoofd public affairs, Havenbedrijf Rotterdam, from August 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/14)
  • voorzitter VVM (Vereniging van Milieudeskundigen), from 2006 until November 2009
  • voorzitter BVPA, beroepsvereniging voor Public Affairs, from 2014 until 9 October 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw en natuurbeheer, natte waterstaat, luchtvaart, ruimtelijke ordening, milieubeheer en kernenergie. Was samen met Frits Castricum woordvoerder voor het dossier-Betuwelijn.
  • Een door hem in 2000 ingediende en aangenomen motie leidde in 2004 tot een wetswijziging waardoor verzekerd werd dat aandelen van waterleidingbedrijven in overheidshanden bleven
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.