Montesquieu Institute: from science to society

G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo

foto G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Gerrit-Jan van Otterloo (1949) was kandidaat van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. In 1986-1994 was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder volksgezondheid. Voor hij Kamerlid werd, was hij onder meer adjunct-directeur van de Haagse Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging en voorzitter van het PvdA-gewest Den Haag. Trad in 1995 toe tot het bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Daaraan kwam een einde door de bestuurlijke problemen bij die instelling. Nadien was hij adviseur, publicist en toezichthouder.

PvdA
in de periode 1986-heden: lid Tweede Kamer, kandidaat Tweede Kamer

1.

First names

Gerrit Jan Pieter (Gerrit-Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 May 1949

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1966
 • 50PLUS

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 September 1986 until 17 May 1994
 • voorzitter Raad van Bestuur HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg), from 2009 until 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur Thuiszorg Groningen, from 2009 until 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • gemachtigde College sanering zorginstellingen, from 2001

Previous (2/9)
 • penningmeester Stivoro, nationale organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken (voorheen Stichting Volksgezondheid en Roken)
 • secretaris-penningmeester IHMQ (International Institute for Health Management and Quality)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 26 oktober 1988 staatssecretaris Dees over de verhoging van de tarieven van medisch specialisten met zes procent
 • Bracht in 1994 via een initiatiefwetsvoorstel een wet tot stand waardoor AOW'ers met een laag inkomen werden overgeheveld van een particuliere ziektekostenverzekering naar het ziekenfonds. Zij betaalden feitelijk een te hoge premie in verhouding tot hun inkomen, de wetswijziging herstelde dat. (23.090)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd ondanks een voor hem gevoerde voorkeursactie in 1994 niet herkozen als Tweede Kamerlid

Private life
Zijn broer Gerard was wethouder in 's-Gravenhage

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.