Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman

foto Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. Verwierf gezag als verdediger van de positie van de Eerste Kamer, waarbij hij in 1990 zelfs premier Lubbers interpelleerde. In zijn werkzame leven opereerde hij op het scheidsvlak van wetenschap en wijsbegeerte; hij was bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen. Als voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw initieerde hij een debat over genetische modificatie en later gaf hij de aanzet voor een parlementair onderzoek naar privatiseringen.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1983-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Egbert (Egbert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nieuw Buinen (gem. Borger, Dr.), 23 July 1937

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

National political party
 • fractie-GPV/RPF, from 8 June 1999 until 27 March 2001
 • fractie-ChristenUnie, from 27 March 2001 until 10 June 2003

4.

Main functions and occupations

 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool (later Technische Universiteit) te Delft, from 1 September 1974 until 1 January 2004 (vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 1983 until 7 June 2011
 • fractievoorzitter RPF, Eerste Kamer der Staten-Generaal (eenmansfractie), from 13 September 1983 until 8 June 1999
 • fractievoorzitter RPF/GPV, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 27 March 2001
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Landbouwhogeschool te Wageningen (thans Wageningen Universiteit), from 1 September 1986 until 1 September 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 March 2001 until 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • bestuurslid Pro Rege Studiefonds
 • voorzitter Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek

Previous (2/9)
 • informateur collegevorming gemeente Bunschoten, March 2010
 • voorzitter Pro Rege Studiefonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 June 1999 until 12 June 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 2007 until 7 June 2011

Honorary positions
erelid CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum) Delft, from 1994

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 15 juni 1999 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetscrisis
 • Nam in januari 2011 het initiatief tot het instellen van een parlementair onderzoek door de Eerste Kamer naar de gevolgen van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsbedrijven. Een speciaal ingestelde Kamercommissie adviseerde in maart positief over dit voorstel, dat in september 2011 werd aangenomen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.