Montesquieu Institute: from science to society

Dr. V.A.M. (Vincent) van der Burg

foto Dr. V.A.M. (Vincent) van der Burg
vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tamelijk behoudende katholieke justitie- en politie-woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Was advocaat en wetgevingsjurist. Ondernam met Stoffelen (PvdA) een vergeefse poging om een parlementaire minderheid het recht op enquête te verlenen. Was zelf lid van de enquêtecommissie RSV en van de enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale zekerheid. Speelde een belangrijke rol bij de behandeling van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek. Was voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en later van de commissie voor Justitie.

CDA
in de periode 1979-1998: lid Tweede Kamer

1.

First names

Vincent Arthur Maria (Vincent)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zeist, 17 April 1945

Place and date of death
Zeist, 29 April 2020

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1972 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • part-time wetenschappelijk medewerker handelsrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 January 1972 until 1 March 1975
 • administrateur directie wetgeving en juridische aangelegenheden, ministerie van Economische Zaken, from 1 March 1975 until 1 November 1979
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 1979 until 10 June 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 April 1982 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 1982 until 19 May 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • adviseur Commissie voor Historie en Documentatie, regio Utrecht, from 2013
 • lid Raad voor Economische Aangelegenheden Aartsbisdom Utrecht, from 1 March 2016

Derived functions (2/9)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1994 until 19 May 1998
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de Toestemmingswet voor het huwelijk van prins Maurits met Marilène van den Broek (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), from 17 February 1998 until 10 March 1998

Honorary positions (2/6)
 • lid Comité van aanbeveling Sint Catharina Kathedraal 2003 te Utrecht (2001-2003)
 • lid Comité van aanbeveling Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te Zeist, from 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 29 juni 1983 samen met zijn fractiegenoot Stef Weijers minister Rietkerk over de vakantietoeslag voor trendvolgers en ambtenaren
 • Diende in 1985 samen met Piet Stoffelen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het verlenen van het recht van onderzoek aan een minderheid van de Eerste en Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd in 1986 door de Eerste Kamer verworpen. (19.029)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in november 1994 eenmaal fungerend Kamervoorzitter

Private life
Zijn eerste echtgenote was verpleegkundige. Zij overleed in 1996.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.