Montesquieu Institute: from science to society

Mr. G.J.W. (Gerritjan) van Oven

foto Mr. G.J.W. (Gerritjan) van Oven
vergrootglas
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Telg van een familie van vooraanstaande juristen, die (met een onderbreking van een half jaar) bijna negen jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Was aanvankelijk actief in de PPR. Doorliep een loopbaan bij de rechterlijke macht en werd uiteindelijk advocaat-generaal van het Hof van de Nederlandse Antillen en Curaçao. In zijn fractie en de Kamer gewaardeerd vanwege zijn gedegen juridische kennis en zijn bezadigde oordeel. Hield zich in de Tweede Kamer behalve met justitie ook bezig met Europese zaken. Was later rechter in Den Haag.

PvdA
in de periode 1994-2003: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gerrit Johan Willem (Gerritjan)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 3 June 1948

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), until 1983
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1984

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 September 2002 until 30 January 2003
 • adviseur van de regering Georgië over hervorming en modernisering van de rechterlijke organisatie, opleiding van gerechtelijke ambtenaren en bevordering van de rechterlijke onafhankelijkheid, from August 2004 until 2005
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Gravenhage, from 1 October 2005 until 1 July 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Commissie-Meijers (subcommissie strafrecht), from 1 January 2006
 • redaceur "NESTOR", blad van Vereniging van Oud-Parlementariërs

Previous (2/3)
 • voorzitter HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten), from 1 September 1997
 • lid bestuur Stichting Exodus te Leiden, from 1 January 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1997 until 22 September 1998
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 23 May 2002

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Interpelleerde op 23 september 1999 staatssecretaris G.M. de Vries over de Curaçaose strafgevangenis Koraal Specht (26.827)
 • Diende in 2000 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de in het Statuut van het Koninkrijk opgenomen mogelijkheid om een AMvB uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe. (27.570)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Stond in 1977 bij de Tweede Kamerverkiezingen op 16e (onverkiesbare) plaats op de PPR-kandidatenlijst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.