Montesquieu Institute: from science to society

H.G.J. (Henk) Kamp

foto H.G.J. (Henk) Kampvergrootglas
Source: Parlement.com .

Henk Kamp (1952) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II . Eerder was hij in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de perioden 1994-2002 en 2006-2008 was de heer Kamp Tweede Kamerlid voor de VVD, waar hij zich onder meer bezig hield met asielbeleid. In 2009-2010 bereidde hij de bestuurlijke hervorming op de Antillen voor en in 2012 was hij samen met Wouter Bos informateur. De heer Kamp begon als fiscaal rechercheur en was wethouder in Borculo. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

VVD
in de periode 1994-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Henricus Gregorius Jozeph (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hengelo (Ov.), 23 July 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1972

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter bestuur ActiZ, from 1 January 2018 (branchevereniging van bijna 400 zorginstellingen)
 • minister van Economische Zaken, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, from 1 January 2009 until 10 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 18 December 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • minister van Defensie, from 12 December 2002 until 22 February 2007
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 July 2002

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 13 September 2012 until 18 September 2012
 • informateur, from 18 September 2012 until 30 October 2012 (samen met W.J. Bos)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, from 1 July 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht ZGT Bestuur, 31 October 2017

Previous (2/10)
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen", from 14 February 2008 until October 2010
 • lid bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen "Reesink" te Zutphen, from 1 January 2008 until October 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1997 until May 1998

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Bracht in 2008 als aanvulling op de notitie immigratie en integratie de notitie Islam uit over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen (31.331 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/19)
 • Bracht in 2016 een Energieagenda uit over het tot 2050 terugbrengen van de CO2-uitstoot tot bijna 0. Transitie naar duurzame energie moet kosteneffectief worden. Energiebesparing, vermindering van het gebruik van aardgas en stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zijn speerpunten. De wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk moet op termijn vervallen.
 • Sloot in 2016 een convenant met acht Europese landen over planning en realisatie van windparken op de Noordzee

Legislative activities as minister (2/13)
 • Bracht in 2016 de Wet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (Stb. 554) tot stand. De minister van Economische Zaken krijgt meer regie bij belangrijke beslissingen in de mijnbouw en de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingen in Groningen. Ook wordt de mogelijkheid om kosten van het verlenen van vergunningen en kosten van toezicht door te berekenen aan mijnbouwbedrijven en gasnetbeheerders verruimd. (34.348 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stbb. 552 en 553) tot implementatie van een EU-richtlijn over veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten tot stand. Door een novelle werd tevens de bewijsvoering voor bevingsschade door gaswinning in het Groningerveld geregeld. (34.041 , 34.390 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 13 september 2012 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door hem als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met drs. W.J. Bos de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2006 kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar hij viel na de tweede ronde af als kandidaat met de minste stemmen.
 • Was vanaf medio 2007 tot oktober dat jaar afwezig vanwege een knie-operatie
 • In 2015 verwierp de Tweede Kamer een tegen zijn beleid inzake de gaswinning in Groningen gerichte motie-Ouwehand (PvdD). De motie werd gesteund door PvdD, PVV en 50PLUS.

Private life
 • Zijn ouders stemden op de KVP
 • Was op kostschool bij de paters Carmelieten klasgenoot van Jan Marijnissen (SP)
 • Zijn vader was groothandelaar in papier. Na diens overlijden in 1964 zette de moeder van Henk het bedrijf voort.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.