Montesquieu Institute: from science to society

Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol

foto Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol
vergrootglas
bron: Fotograaf Arenda Oomen
Source: Parlement.com.

Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 11 juni 2019 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Zij was van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Sinds 2 oktober 2001 maakte zij deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie. In 1988-1992 maakte mevrouw Broekers als secretaris deel uit van het faculteitsbestuur van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. In 1992-2012 was zij hoofd van de afdeling Moot Court van die faculteit. In de Eerste Kamer hield mevrouw Broekers zich onder meer bezig met justitie en Europese zaken. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

VVD
in de periode 2001-heden: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Anneke (Ankie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 23 November 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1969

4.

Main functions and occupations

 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), from 1 September 1992 until 31 December 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 October 2001 until 11 June 2019
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 2013 until 11 June 2019
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder andere belast met vreemdelingenzaken en migratie), from 11 June 2019

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris verantwoordelijk voor: 1. Vreemdelingenzaken/Migratie; 2. IND, COA, DTV; 3. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. Grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie; 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/10)
 • lid jury studentenparlement, editie 2018/2019
 • lid bestuur Bontius Stichting, from 2017

Previous (2/31)
 • docent Postacademische cursussen diverse advocatenkantoren, until 2017
 • docent Postacademische cursussen NFI (Nederlands Forensisch Insituut), until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2013 until 11 June 2019
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2013 until 11 June 2019

Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Aegee"
 • voorzitter Comité van Aanbeveling 41e lustrum Leidse studentenvereniging Minerva

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Kreeg vanaf de zomer van 2019 na de machtsovername door de Taliban te maken met een toenemende stroom asielzoekers uit dat land. Was verder nauw betrokken bij de evacuatie en opvang van Afghanen die vanwege werkzaamheden voor internationale vredesmissies in acuut gevaar waren gekomen
 • In 2021 verwierp de Tweede Kamer een motie-Van Dijk (SP) waarin haar asielbeleid werd afgekeurd.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (Stb. 242) tot stand. Bij niet tijdig beslissen door de IND op een asielverzoek wordt een jaar lang geen dwangsom opgelegd. Dit in afwachting van een definitieve regeling. (35.476)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg in juli 2013 bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter Hans Franken (CDA). Zij kreeg in derde ronde eenenveertig stemmen, Franken dertig.
 • Werd op 23 juni 2015 herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Bij enkelvoudige kandidaatstelling kreeg zij alle stemmen van de 70 aanwezige leden.

Private life
 • Haar echtgenoot is neuroloog
 • Haar vader was jurist, directeur van een papiergroothandel en lid van de gemeenteraad van Voorburg

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.