Montesquieu Institute: from science to society

S.R. (Sam) Pormes

foto S.R. (Sam) Pormes
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Uit het onderwijs en de verslavingszorg afkomstig Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Was directeur van het Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe en later consulent daarvan. Verder was hij gemeenteraadslid in Assen en betrokken bij Molukse organisaties. Kwam in 2005 in conflict met zijn eigen fractie en de partijleiding vanwege tegen hem geuite beschuldigingen. Het daarop gevolgde royement werd na een rechtzaak en na bemiddeling ongedaan gemaakt. Enige maanden na terugkeer in de GroenLinks-fractie verliet hij de Senaat.

GroenLinks
in de periode 2001-2006: lid Eerste Kamer

1.

First names

Samuel Richard (Sam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Medemblik, 29 May 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • CPN (Communistische Partij van Nederland), from 1976 until 1989
  • GroenLinks, from 1990 (28 november 2005 geroyeerd als lid, het royement werd in april 2006 ongedaan gemaakt)

4.

Main functions and occupations

  • directeur Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe, from 1991 until 1 January 2005
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 June 2001 until 30 October 2006
  • consulent Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe, from 1 January 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • voorzitter Moluks Ontwikkelingsorganisatie Titane, from 1997

Previous (2/3)
  • lid bestuur Institute for Multiparty Democracy, from 1995
  • lid TAPAK Jakarta, from 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Over hem deden verhalen de ronde dat hij in de jaren zeventig in Jemen een paramilitaire opleiding had gevolgd bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ook zouden er connecties zijn geweest tussen hem en de treinkapers van De Punt in 1977. Hijzelf ontkende dit. In november 2005 royeerde het partijbestuur hem als lid en werd hem verzocht zijn Eerste Kamerzetel ter beschikking te stellen. De fractie schorste hem als lid. Reden was dat hij bij de kandidaatstelling niet volstrekte openheid zou hebben gegeven over zijn verleden. In januari 2006 sprak de rechter in een door hem aangespannen geding uit dat het bestuur niet langer de beschuldigingen mocht uiten. Het bestuur werd tevens opgedragen de eerdere beweringen te rectificeren. In april 2006 bepaalde de partijraad dat het royement moest worden opgeheven. Het partijbestuur stapte hierna op. Pas na bemiddeling door oud-Tweede Kamerlid Ernsting was de Eerste Kamerfractie van GroenLinks bereid hem weer in haar midden op te nemen. Hij verklaarde toen tevens in het najaar van 2006 de Eerste Kamer te zullen verlaten.

Private life
Zijn ouders waren geboren in Nederlands-Indië

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.