Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. D.J. (Dik) Wolfson

foto Prof.Dr. D.J. (Dik) Wolfson
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die vier jaar voor de PvdA zitting in de Eerste Kamer had. Zoon van een predikant. Kwam al op jonge leeftijd in de wetenschap terecht en was daarna ambtenaar op financiën. Behoorde tot de economische denktank van de PvdA en leidde een belangrijke partijcommissie over de verzorgingsstaat. Wilde de rol van sociale partners bij de uitvoering van sociale zekerheid verkleinen. Was verder kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig behalve met financieel en sociaal beleid ook bezig met beleidsterreinen als defensie en hoger onderwijs. Ontspannen, beschouwende wetenschapper, die enige humor niet schuwde.

PvdA
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer

1.

First names

Dirk Jacob (Dik)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 22 June 1933

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1971

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar openbare financiën, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1975 until 1986
 • rector ISS (Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, from 1986 until 1990
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 April 1990 until 1998
 • deeltijd-hoogleraar economie, sociale faculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1993 until 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/20)
 • voorzitter Commissie voor de Ecomomische Effect Rapportage toekomst Schiphol, from 1999
 • voorzitter Commissie van Advies voor de Leefsituatie Statistiek, from 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 1995 until 8 June 1999
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 June 1999 until 10 June 2003

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid bezig met sociale zaken, hoger onderwijs, financiën, defensie en verkeer en waterstaat

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde als kroonlid van de SER in 1991 een belangrijke rol bij de advisering over versobering van de WAO

Private life
 • Groeide op in Westerlee (Groningen)
 • Zijn moeder overleed 8 januari 1945 op 52-jarige leeftijd

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.