Montesquieu Institute: from science to society

Mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan

foto Mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

PvdA-Eerste Kamerlid uit Amsterdam, na geruime tijd organisatie- en bestuurskundige en beleidsambtenaar te zijn geweest. Zij was onder meer assistent van een wethouder, werkzaam bij de VNG en senior-adviseur bij organisatiebureau Berenschot. Als Kamerlid sprak zij vooral over binnenlands bestuur, privacy, cultuur en Antilliaanse zaken. Vroeg in bijzonder aandacht voor een betere positie van vrouwen en allochtonen. In 2011 speelde zij een belangrijke rol in de kritische opstelling van de Senaat bij mogelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD); een voorstel dat uiteindelijk werd afgewezen. Haar ouders en grootouders kwamen uit Nederlands-Indië.

PvdA
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer

1.

First names

Ing Yoe (Ing Yoe)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 April 1948

Place and date of death
Amsterdam, 10 April 2020

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 May 1978

4.

Main functions and occupations

  • plaatsvervangend hoofd Overheidspersoneelszaken en tweede secretaris, College voor Arbeidszaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 1 December 1983 until 1 July 1986
  • senior-adviseur non-profit "Bureau Berenschot" B.V., from 1 July 1986 until February 2004
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid programmaraad volwasseneneducatie, Stichting Educatieve Omroepcombinatie (Nederlandse Publieke Omroep), from 2009
  • lid bestuur Nationale Opera en Balletfonds

Derived functions
  • vicevoorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from June 2007 until 7 June 2011
  • voorzitter Interparlementaire commissie Nederlandse Taalunie, from June 1999 until June 2011 (gedurende lidmaatschap Eerste Kamer)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Haar ouders waren geboren in Nederlands-Indië

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.