Montesquieu Institute: from science to society

Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer

foto Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Uit het onderwijs afkomstige sociaaldemocrate, die ruim drie jaar (2008-2011) de PvdA-Tweede Kamerfractie leidde. Na lerares en directeur volwasseneneducatie te zijn geweest, onder meer hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd in 1998 één van de onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie en gaf de aanzet tot het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Later hield zij zich bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming. Was verder anderhalf jaar waarnemend partijvoorzitter en enige tijd fractiesecretaris. Was lid van het Kamerpresidium. Door haar dossierkennis sterk in onderhandelingen en debatten, maar geen bevlogen spreker. Sinds 10 september 2014 is zij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, voorzitter SER

1.

First names

Mariëtte Iris (Mariëtte)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 7 June 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 10 September 2014
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 January 2008 until 22 April 2008 (vanwege ziekte van Jacques Tichelaar)
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 April 2008 until 10 June 2010
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 10 September 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven, from 1 September 2018
 • bemiddelaar onderwijs-c.a.o., November 2019

Previous (2/7)
 • voorzitter Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, from May 1999
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen en schrijven, from 2014 until 1 September 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 2010 until 21 March 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2012 until 10 September 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2005 samen met Fenna Vergeer (SP), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. Sinds 2006 wordt het voorstel medeverdedigd door Jasper van Dijk (SP), Dibi (GroenLinks) en Pechtold (D66). In 2010 werd Van der Ham medeverdediger in plaats van Pechtold en nam ook Kraneveldt-van der Veen (PvdA) mede de verdediging op zich. (30.417)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over regels inzake een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering) (30.479)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Groeide op in Amsterdam-West (Overtoomse Veld)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.