Montesquieu Institute: from science to society

W. (Ineke) van Gent

foto W. (Ineke) van Gent
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Groningse vakbondsvrouw die veertien jaar een spreek- en strijdvaardig lid van de GroenLinks-Tweede Kamerfractie was. Kwam uit de kring van de PSP en is overtuigd republikein. In de FNV was zij regiohoofd van de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) en daarnaast negen jaar gemeenteraadslid in Groningen. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met arbeid en zorg, emancipatie, verkeer, binnenlands bestuur en koninkrijksrelaties. Verder was zij vicefractievoorzitter, lid van het Kamerpresidium en voorzitter van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Was in 2013-2017 regiodirecteur Noord bij de Nederlandse Spoorwegen en is nu burgemeester van Schiermonnikoog.

GroenLinks
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer

1.

First name

Wilhelmina (Ineke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 21 June 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PSP (Pacifistisch Socialistische Partij), until 27 January 1991
 • GroenLinks

4.

Main functions and occupations

 • districtshoofd FNV, regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), from 16 October 1994 until May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 20 September 2012
 • directeur regio Noordoost, Nederlandse Spoorwegen, from 15 February 2013 until September 2017
 • burgemeester van Schiermonnikoog, from 26 September 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht onderzoeks- en adviesbureau CMO Stamm (in de provincies Groningen en Drenthe)
 • informateur collegeonderhandelingen gemeente Groningen, from 29 November 2018 until 11 December 2018 (na herindelingsverkiezingen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 November 2010 until 20 September 2012
 • lid Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 April 2012 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/18)
 • Diende in 2011 samen met Sharon Gesthuizen (SP), Pauline Smeets (PvdA) en Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)
 • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1993 kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks, maar kreeg slechts zes procent van de stemmen
 • Nam in november 2001 afstand van het eerder door haar fractie ingenomen standpunt steun te verlenen aan het militaire optreden tegen het Taliban-regime in Afghanistan
 • Werd in 2010 door het GroenLinks-congres alsnog op plaats vijf op de kandidatenlijst gezet, na een succesvolle campagne 'Zet Ien op Tien'. De kandidaatstellingscommissie had haar aanvankelijk niet bij de eerste elf van de lijst gezet.

Private life
Weigerde bij haar vertrek uit de Tweede Kamer de gebruikelijke koninklijke onderscheiding

Campaign trail
 • lijsttrekker GroenLinks, gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, 1990
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.