Montesquieu Institute: from science to society

J.G. (Jan) Nagel

foto J.G. (Jan) Nagel
vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Hij was eerder in 1977-1983 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Nagel was geruime tijd programmamaker bij de VARA (onder meer van 'In de Rooie Haan') en partijbestuurder van de PvdA. Later stapte hij uit die partij en richtte hij de lokale partij Leefbaar Hilversum op, die zeer succesvol was bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2001 werd hij wethouder van Hilversum. In hetzelfde jaar was hij medeoprichter van Leefbaar Nederland, waarvan hij ook voorzitter werd. Jan Nagel was enige jaren voorzitter van de in 2011 mede door hem opgerichte partij 50PLUS.

PvdA, 50PLUS
in de periode 1977-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

1.

First names

Johan Georg (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 20 June 1939

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid)
 • Leefbaar Hilversum (lokale partij) (vanaf omstreeks 1993)
 • Leefbaar Nederland, from March 1999 (medeoprichter)
 • OokU (Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie), from August 2009 until January 2011 (naam partij veranderd in 50PLUS)
 • 50PLUS, from January 2011

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 13 September 1983
 • lid gemeenteraad van Hilversum, from 12 April 1994 until 16 March 2006
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, economische zaken, mediazaken, sport en recreatie, personeel en organisatie en informatievoorziening) van Hilversum, from June 2001 until April 2002
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011
 • fractievoorzitter 50PLUS Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
 • voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, until June 2009
 • formateur collegevorming gemeente Den Helder, April 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
plaatsvervangend lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, cultuur en defensie. Was onder meer in 1979 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de Wet op de ondernemingsraden.
 • Interpelleerde op 11 september 2012 minister Kamp over de dreigende forse kortingen op de pensioenen van drie miljoen Nederlanders

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Onder meer bedenker en eindredacteur van het radioprogramma "In de Rooie Haan" en later eindredacteur televisieprogramma's "Haagsche Bluf", "Achter het Nieuws" en "Bij Koos"
 • Was bij de VARA vaak het middelpunt van conflicten, onder meer met VARA-voorzitter André Kloos. Marcel van Dam zei in dat verband over hem: "Hij heeft maar één ideologie, en dat is Jan Nagel". Werd in 1976 bij de verkiezing door de verenigingsraad van de omroepsecretaris van de VARA verslagen door H. van Wijk.
 • Richtte in maart 1999 met Willem van Kooten de partij Leefbaar Nederland op

Private life
Zijn vader was kantooremployé. Hij was in Duitsland geboren.

Campaign trail
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.