Montesquieu Institute: from science to society

F.H.P. (Boy) Trip

foto F.H.P. (Boy) Trip
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

PPR-minister en -senator. Was afkomstig uit het bedrijfsleven en daarna bestuursvoorzitter van de universiteit van Utrecht. Weigerde in 1972 nog een plaats in het schaduwkabinet, maar trad wel toe tot het kabinet-Den Uyl. Was daarin als minister van Wetenschapsbeleid de minst opvallende minister. Met Van Doorn had hij wel de nodige invloed op de besluitvorming, onder andere bij het besluit de Oosterschelde niet af te sluiten. Legde zijn wetenschapsbeleid vast in een nota, die brede steun kreeg. Na zijn ministerschap senator. Rustige, beminnelijke man die goed lag in parlement en kabinet.

PPR
in de periode 1973-1981: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Fokele Hendrik Pieter (Boy)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 10 October 1921

Place and date of death
Amsterdam, 26 January 1990

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1966 (na de 'Nacht van Schmelzer' bedankt als lid)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen)

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 September 1972 until 11 May 1973
 • minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid (minister voor Wetenschapsbeleid), from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 10 June 1981
 • voorzitter bestuur Academisch Ziekenhuis, Universiteit van Amsterdam, from 1982 until 26 January 1990

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), until 26 January 1990
 • voorzitter Raad voor Informatica en Telecommunicatie te Amsterdam, around 1988

Derived functions
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 1977 until 10 June 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder defensie, economische zaken en volksgezondheid en milieuhygiëne van de PPR-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1981 met Mol (PvdA) en Vis (D'66) mede-indiener van een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1977 de Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid uit. Hierin wordt het beleid rond de geleidelijke invoering van sectorraden voor de meerjarenplanning voor wetenschappelijk onderzoek uiteengezet. De nota geeft uitwerking aan een discussienota uit 1976, die door derden van commentaar en advies was voorzien. (14.623)
 • Bracht in 1977 de Nota inzake de hoofdlijnen van de organisatie van TNO uit (14.810)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was bevriend met Pieter Bogaers, die ook in Laren woonde
 • Zijn vader was handelsreiziger en later eigenaar van een groothandel in scheepsijzerwaren
 • Zijn ouders waren tot omstreeks 1925 Nederlands Hervormd

Campaign trail
 • Werd in 1977 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.