Montesquieu Institute: from science to society

P.A. (Peter) Roels

foto P.A. (Peter) Roels
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bescheiden Zeeuws PvdA-Tweede Kamerlid. Specialist op het gebied van de visserij, waterstaat en de Zeeuwse aangelegenheden. Was woordvoerder van zijn fractie bij de debatten over de afsluiting van de Oosterschelde. Hij was voor zijn Kamerlidmaatschap onderwijzer, leraar en adjunct-directeur van een LTS en hield zich ook in de Kamer met onderwijs bezig. Typische regiovertegenwoordiger.

PvdA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer

1.

First names

Petrus Alphonsus (Peter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Boskoop, 5 August 1925

Place and date of death
Zwolle, 20 September 1989

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 6 June 1962 until April 1972
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 10 June 1981
  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 16 June 1972 until 5 June 1974

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from November 1979 until June 1981

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 1973 until 10 June 1981

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was woordvoerder waterstaatsaangelegenheden en visserij van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met (middelbaar) onderwijs en binnenlands bestuur (herindeling).
  • Was in november 1974 PvdA-woordvoerder bij het debat over afsluiting van de Oosterschelde

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Nam in april 1972 ontslag als Statenlid en keerde korte tijd daarna weer terug om het mogelijk te maken dat de door zijn partij gewenste regionale spreiding in de Statenfractie gehandhaafd bleef.

Private life
  • Zijn vader was ontwerper van tapijten bij de Koninklijke Nederlandse tapijtenfabriek
  • Zijn eerste echtgenote was een Duitse

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.