Montesquieu Institute: from science to society

G.W. (Wim) Keja

foto G.W. (Wim) Keja
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Amsterdamse VVD'er, die bekendstond als de laatste - ook wel: de enige - arbeider in de VVD-fractie. Voordat hij in 1971 Tweede Kamerlid werd, was hij machinist bij de koopvaardij, bankwerker en bedrijfsleider. In die tijd ook actief als bestuurslid van de Amsterdamse afdeling en de Kamercentrale en lid van de Amsterdamse gemeenteraad. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met medezeggenschap, personeelszaken defensie en media. Hij was een gedreven pleiter voor commerciële omroep.

VVD
in de periode 1971-1994: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gregorius Wilhelmus (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zuilen (thans gem. Utrecht), 28 October 1925

Place and date of death
Amsterdam, 4 May 1995

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (korte tijd, jaren vijftig)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1958

4.

Main functions and occupations

 • hoofd Interne Dienst, kabelfabriek "DRAKA" te Amsterdam, until 1971
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 20 November 1965 until 16 March 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 3 June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1986 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Amsterdamse Oranjeverenigingen
 • voorzitter Stichting Rechtsbijstand Dienstplichtige Militairen, around November 1983 and still in 1991

Derived functions (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Ontwikkeling van het Markerwaardgebied (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 1983 until June 1986
 • lid subcommissie visquoteringsregelingen uit de vaste commissie voor Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1986 until June 1987

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 22 juni 1983 minister Brinkman over het op de t.v. uitzenden van de Nederlandse kampioenschappen wielrennen
 • Interpelleerde op 1 oktober 1985 minister Brinkman over het Europa-TV-project

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Onttrok zich in juni 1980 aan de stemming over een motie-Ter Beek waarin om volledige uitvoering van een motie-J.N. Scholten werd gevraagd over een olieboycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Hij wilde daarmee zijn ontstemming laten blijken over de opstelling van de CDA-fractie.
 • Werd in 1986 aanvankelijk niet op een verkiesbare plaats gezet, maar werd o.a. met steun van Wiegel uiteindelijk 31e op de lijst
 • Was in mei 1987 eenmaal fungerend Kamervoorzitter

Private life
Was vanaf september 1981 enige maanden uitgeschakeld door een hartaanval

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.