Montesquieu Institute: from science to society

R. (Roelof) Zegering Hadders

foto R. (Roelof) Zegering Hadders
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Nuchtere liberale Drent, die bijna zijn hele werkzame leven wethouder van Emmen was en daarnaast talloze bestuursfuncties bekleedde, onder andere in de paardenhouderij, het onderwijs en de gezondheidszorg. Pragmatisch en 'geboren' bestuurder. Leidde het landontginningsbedrijf van zijn familie en werd in de jaren dertig actief in de Bond voor Staatspensionering. Was een kwart eeuw parlementslid, eerst korte tijd in de Senaat en daarna in de Tweede Kamer. Onder Toxopeus en Geertsema vicefractievoorzitter en vanaf 1967 lid van het Kamerpresidium. Was tevens voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat. De langste man in de Kamer, met een verdragende stem.

PvdV, VVD
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Roelof (Roelof)

2.

Personal data

Changes in name or title
Bij K.B. van 2 februari 1935 werd "Zegering" toegevoegd aan zijn achternaam "Hadders"

Place and date of birth
Emmen, 25 June 1912

Place and date of death
Emmen, 27 July 1991

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 27 July 1948
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from June 1946 until 1950
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 10 May 1971
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 6 June 1962 until 2 June 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen "Emmer Metaalindustrie" te Emmen
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Hime" te Emmen

Derived functions (2/8)
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971
 • voorzitter bijzondere commissie wetsvoorstel retorsiemaatregelen zeescheepvaart (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 March 1970 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Voerde in 1964 het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel inzake de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter van de Partij van de Vrijheid
 • Deed in 1947 - overigens als vervanger van prof. Molenaar - als Eerste Kamerlid minister Van Maarseveen de suggestie één geleerde met de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek te belasten
 • Als wethouder van Emmen had hij een belangrijk aandeel in de komst van het Dierenpark in die gemeente

Private life (3/7)
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Drenthe en 23 jaar wethouder (van onderwijs) van Emmen
 • Zijn grootvader van moederszijde was wethouder van Odoorn
 • Op het marktplein in Emmen is een monumentale klok ter herinnering aan hem geplaatst

Anecdotes and citations
 • Toen de regering in 1946 opriep om te bezuinigen op elektriciteitsverbruik, beperkte hij als wethouder van Emmen drastisch de straatverlichting. In Amsterdam constateerde hij echter dat de hoofdstad onveranderd baadde in het licht. Alleen op de Berlagebrug telde hij meer brandende lampen dan in heel Emmen. In zijn woonplaats teruggekeerd, maakte hij dan ook subiet een einde aan de spaarzaamheid.
 • Werd, ook in eigen VVD-kring, wegens zijn vele nevenfuncties, waaronder veel commissariaten, Zegering Hebbers genoemd

Campaign trail
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.