Montesquieu Institute: from science to society

Mr. W.J. van Welderen baron Rengers

foto Mr. W.J. van Welderen baron Rengers
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bescheiden en gematigd Fries liberaal Kamerlid uit een Gronings adellijk geslacht. Burgemeester van Leeuwarden, die na zijn ontslag uit die functie in 1884 Tweede Kamerlid werd. Trok zich in 1885 terug als kandidaat toen naast hem andere liberalen kandidaat werden gesteld. Keerde een jaar later echter terug. Behoorde tot de liberalen die een verzoenend standpunt innamen over de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. In 1888 verslagen door een antirevolutionair. Nadien Eerste Kamerlid. Vooral bekend geworden als parlementair geschiedschrijver ("Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland").

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1886-1913: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Wilco Julius

2.

Personal data

Place and date of birth
Leeuwarden, 14 November 1835

Place and date of death
Leeuwarden, 21 February 1916

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
Liberale Unie, from 1885 until 1905

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 September 1877 until 1 October 1883 (ontslag vanwege toenemende gezichtszwakte)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 4 July 1883 until 29 March 1888 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1884 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1885 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 23 July 1904 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 17 September 1913 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid (later ondervoorzitter) Raad van Commissarissen Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij, around 1901 and still in 1908
 • commissaris Maatschappij van Weldadigheid, around 1901

Derived functions (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from July 1911 until September 1911
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1912 until March 1913

Honorary positions
lid van verdienste Friesche Maatschappij van Landbouw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak vrij zelden als Tweede Kamerlid, hoofdzakelijk over ondergeschikte en regionale aangelegenheden
 • In de Eerste Kamer sprak hij regelmatig bij begrotingsbehandelingen (justitie, vestingbegroting, Indische begroting)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1884 als liberaal Kamerkandidaat vervangen, omdat hij tegen zich te gematigd zou hebben opgesteld bij de onderwijskwestie. Door de liberale kiesvereniging Dokkum werden in 1884 twee nieuwe kandidaten gekozen: E.J. Attema en E.B. Kielstra, die hem en W.A. Bergsma bij de kandidaatstelling versloegen.

Private life
 • Een zoon van hem was getrouwd met een dochter van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten. Een andere zoon van hem was burgemeester van Menaldumadeel.
 • Zijn vader was grietman van Lemsterland en lid van Provinciale Staten van Friesland

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1886 en 1887 bij de algemene verkiezingen de antirevolutionairen U.H. Huber en L.W.Ch. Keuchenius
 • Werd in 1888 in het district Dokkum verslagen door U.H. Huber (arp)
 • Werd in 1888 bij tussentijdse verkiezingen in het district Sneek verslagen door W.G. baron Brantsen van de Zijp (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.