Montesquieu Institute: from science to society

P. (Pieter) van Vliet jr.

foto P. (Pieter) van Vliet jr.
vergrootglas
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Christelijk-sociaal voorman en antirevolutionair Tweede Kamerlid. Had als bijnaam 'Rooie Piet'. Fries van eenvoudige komaf, die aanvankelijk timmerman en later boekhouder was. Vooraanstaand propagandist en bestuurder van de christelijke vakbond Patrimonium en in 1900 als opvolger van Klaas Kater voorzitter van die bond. Werkte nauw samen met Talma. Na enkele mislukte pogingen om in Friese districten te worden gekozen, werd hij in 1901 voor het district Doetinchem Tweede Kamerlid. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met arbeidsaangelegenheden, zonder echter een opvallende rol te spelen.

ARP
in de periode 1901-1918: lid Tweede Kamer

1.

First name

Pieter (Pieter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vrouwenparochie (gem. Het Bildt, Frl.), 12 February 1858

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 December 1941

3.

Party/Movement

Party/Movement
Takkiaan, 1894

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Doetinchem)
 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), from September 1906 until 4 September 1917
 • wethouder van Rijswijk (Z.H.), from 10 August 1914 until 4 September 1917

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de werkloosheid (Staatscommissie-Treub), from 23 October 1909 until June 1914
 • lid Staatscommissie inzake de bezoldiging der Rijksambtenaren (Staatscommissie-Stork), from March 1917 until July 1918

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 1915 until September 1915
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk X (Landbouw, Nijverheid en Handel) 1918 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions
erevoorzitter Christelijk Sociaal Verbond "Patrimonium", from September 1927 until 1941

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over arbeidszaken (Rijkswerklieden, sociale verzekering, arbeidscontract en belastingambtenaren)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1891 kandidaat voor de Tweede Kamer voor de ARP en werd gesteund door de Friesche Volkspartij (Troelstra).

Private life
 • Grootvader van de cabaretier Paul van Vliet
 • In de omgeving van Winterswijk (bij Woold) staat een uit zwerfsteen vervaardigde gedenksteen voor hem. Dit vooral vanwege zijn inzet voor verharding van de wegen rond Winterswijk.
 • Zijn vader was timmerman

Campaign trail (3/9)
 • Versloeg in 1909 Th.H. de Meester (ul)
 • Versloeg in 1913 H.P.J. Bloemers (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Pseudonyms and nicknames
Gabe de Fries (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.