Montesquieu Institute: from science to society

Dr. J.J.R. (Jan) Schmal

foto Dr. J.J.R. (Jan) Schmal
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Op de rechtervleugel van de CHU opererend Tweede Kamerlid, dat zich vooral keerde tegen de naoorlogse dekolonisatie politiek en daarmee tegenover fractieleider Tilanus kwam te staan. Was voor hij Tweede Kamerlid werd ambtenaar op het ministerie van Handel. Was tevens lange tijd gedeputeerde van Zuid-Holland. In de Kamer vooral specialist op het gebied van economische zaken en middenstandszaken. Promoveerde tijdens de Tweede Wereldoorlog op een dissertatie over de Reveilbeweging. Had nauwe banden met Finland, van welk land hij consul was. Erudiete man die elf talen sprak.

CHU
in de periode 1945-1963: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jan Johannes Roelof (Jan)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Mr. J.J.R. Schmal, until 21 July 1943
 • Dr. J.J.R. Schmal, from 21 July 1943 (nadat hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht was gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 24 February 1894

Place and date of death
's-Gravenhage, 31 October 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met cultuur, monumentenzorg en onderwijs) van Zuid-Holland, from May 1945 until 2 July 1958 (loco-Commissaris van de Koningin)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 5 June 1963
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 20 June 1946 until 6 June 1962

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • honorair consul van Finland, around 1952
 • economisch adviseur EIM (Economisch Instituut voor de Middenstand)

Derived functions
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 September 1947 until July 1948
 • voorzitter vaste commissie voor de Middenstand (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 1949 until 22 September 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Voerde het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het NAVO-verdrag en van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het EGKS-verdrag
 • Voerde in 1961 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Provinciewet

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde in 1937 Van Boeijen op als Statenlid en gedeputeerde
 • In 1952 schoof een deel van de rechtervleugel van de CHU hem naar voren als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap tegenover Tilanus
 • Gaf in 1953, bij afwezigheid van Commissaris Kesper, als waarnemend CdK in de eerste dagen na de stormvloedramp leiding aan de hulpverlening in Zuid-Holland

Private life
Zijn vader was gemeenteraadslid in Stompwijk

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.