Montesquieu Institute: from science to society

Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten

foto Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten
vergrootglas
bron: Rijksarchief Leeuwarden
Source: Parlement.com.

Friese liberale bestuurder uit een oud Fries geslacht. Doorliep een loopbaan bij het Openbaar Ministerie en werd later kantonrechter. Op politiek-bestuurlijk gebied actief als gemeenteraadslid, Statenlid en Tweede Kamerlid. Werd in 1878 benoemd tot Commissaris des Konings in Friesland en sindsdien leidde hij 31 jaar met vaste hand het provinciaal bestuur. Typische negentiende-eeuwse rijke grootgrondbezitter die op grote afstand van het volk leefde. Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als staatsraad in buitengewone dienst.

liberaal
in de periode 1873-1923: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Binnert Philip

2.

Personal data

Place and date of birth
Drachten (grietenij Smallingerland, Frl.), 30 August 1839

Place and date of death
Leeuwarden, 2 November 1923

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 25 April 1871 until 1 September 1878 (voor het kiesdistrict Heerenveen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1873 until 8 October 1874 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1874 until 15 May 1877 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 June 1877 until 22 August 1878 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Friesland, from 1 September 1878 until 1 September 1909
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 20 September 1905 until 2 November 1923 (benoemd t.g.v. het bezoek van de koningin aan Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie ter ondersteuning van nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers van Paesens en Moddergat en van Wierum
 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, around 1901 and still in 1909

Honorary positions
 • beschermheer Bond van Oud-Onderofficieren
 • erelid "Eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwerpen met betrekking tot spoorwegen, onderwijs en justitie
 • Was in 1874 één van de acht liberalen die tegen artikel 1 van de ontwerp-Censuswet stemde, waardoor dit voorstel sneuvelde

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1874 en 1877 waren tussentijdse verkiezingen nodig vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter en benoeming tot kantonrechter na totstandkoming van de nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie

Private life (3/5)
 • Een zoon van hem was burgemeester van Holten (1898-1903) en van 's-Graveland en Ankeveen (1903-1939). Hij was gehuwd met een dochter van jhr. W.H. de Beaufort, Tweede Kamerlid.
 • Twee zoons van hem waren gehuwd met dochters van J.S. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van 's-Gravenhage
 • Zijn vader was grietman van Smallingerland

Campaign trail
 • Versloeg in 1873 L.W.Ch. Keuchenius (a.r.) na herstemming
 • Versloeg in 1874 bij een tussentijdse verkiezing, nodig nadat hij was herbenoemd als kantonrechter, L.W.Ch. Keuchenius (a.r.)
 • Versloeg in 1877 A. Brummelkamp (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.