Montesquieu Institute: from science to society

Mr.dr. H.A.G. (Henri) van Groenendael

foto Mr.dr. H.A.G. (Henri) van Groenendael
vergrootglas
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

In Midden-Limburg geboren katholiek Tweede Kamerlid dat in 1919 uit zijn fractie werd gezet, vanwege zijn sympathie voor de afscheidingsbeweging in Limburg. Voor hij Kamerlid werd griffier van de Staten van Overijssel. Volgde in 1916 in het district Weert Victor de Stuers op. Nam in 1922 zonder succes met een eigen lijst deel aan de verkiezingen.

Algemeene Bond (RKSP), fractie-Van Groenendael (ex-RK)
in de periode 1916-1922: lid Tweede Kamer

1.

First names

Henricus Antonius Godefridus (Henri)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nunhem (Lb.), 21 August 1874

Place and date of death
Brussel (België), 22 May 1944

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken), until 1 October 1919

National political party
fractie-Van Groenendael (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 October 1919 until 24 June 1922

4.

Main functions and occupations

  • griffier Staten van Overijssel, from 1 July 1908 until 1 September 1917
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 May 1916 until 24 July 1922 (in 1916-1918 voor het kiesdistrict Weert)
  • leraar staatsinrichting, R.K. Hogere Burgerschool "Rolduc" te Kerkrade, from 1917 until 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met waterstaat, posterijen en mijnwezen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
  • Werd op 1 oktober 1919 ten gevolge van zijn pro-Belgische houding in 1918 geroyeerd als lid van de R.K.-fractie
  • Legde op 14 oktober 1919 in de Tweede Kamer een verklaring af, waarin hij probeerde te ontzenuwen dat hij in juni 1919 in Brussel steun had gegeven aan de beweging voor het houden van een volksraadpleging in Limburg
  • Was na zijn royement als lid van de R.K.-fractie veelvuldig afwezig

Private life
Was gehuwd met een Belgische

Anecdotes and citations
  • Vanwege zijn steun aan een volksstemming over de annexatie van Limburg door België kwam hij in de Kamer volstrekt geïsoleerd te staan. Eenmaal wist hij zich daaraan te onttrekken, doordat hij zichzelf als enige aanwezige bij een vergadering tot rapporteur over een wetsvoorstel verkoos.

Campaign trail
  • Werd in 1916 gekozen als opvolger van De Stuers door, na herstemming, mr. W.F.W. Kolkman, burgemeester van Weert, te verslaan
  • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.