Montesquieu Institute: from science to society

Prof. J. (Bob) van Gelderen

foto Prof. J. (Bob) van Gelderen
vergrootglas
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Econoom in de SDAP-Tweede Kamerfractie in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Was afkomstig uit een joods middenstandsmilieu in Amsterdam. Vooraanstaand ambtenaar in Nederlands-Indië en op het ministerie van Koloniën. Speelde een belangrijke rol bij de opstelling van het Plan van de Arbeid. In 1937 werd hij bijzonder hoogleraar socialistische maatschappijvisie in Utrecht. Pleegde enkele dagen na de Duitse inval met zijn vrouw en twee kinderen zelfmoord.

SDAP
in de periode 1937-1940: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jacob (Bob)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 10 March 1891

Place and date of death
's-Gravenhage, 14 May 1940

3.

Party/Movement

Party/Parties
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Main functions and occupations

  • hoofd afdeling crisiszaken, ministerie van Koloniën, from 1 May 1935 until 1 June 1937
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 14 May 1940
  • bijzonder hoogleraar sociologie (faculteit der rechtsgeleerdheid), Rijksuniversiteit Utrecht, from September 1937 until 15 May 1940 (benoemd bij K.B. van 22 juni 1937, vanwege de Socialistische Vereeniging ter Bestudeering van Maatschappelijke vraagstukken)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • voorzitter Nederlandse delegatie Internationaal Rubbercomité, around 1937
  • lid Staatscommissie voor toezicht op het particuliere bankwezen (Staatscommissie-De Geer), from January 1938

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was sociaal-economisch en koloniaal woordvoerder der SDAP-Tweede Kamerfractie
  • Interpelleerde in 1938 minister-president Colijn en de ministers Steenberghe, De Wilde en Romme over de bestrijding van de werkloosheid. Dit interpellatiedebat besloeg zeven vergaderdagen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Speelde in 1934-1935 een belangrijke rol bij het opstellen van het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV

Private life
  • Weigerde in 1930 een koninklijke onderscheiding
  • Maakte vier dagen na de Duitse inval met zijn vrouw en twee van zijn drie kinderen en met het echtpaar Boekman een einde aan zijn leven

Pseudonyms and nicknames
J. Fedder (pseudoniem)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.