Montesquieu Institute: from science to society

R. (Roestam) Effendi

foto R. (Roestam) Effendi
vergrootglas
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Eerste Indonesiër in de Nederlandse Tweede Kamer. Communist die in Nederlands-Indië tot de vooraanstaande leden van de PKI behoorde en lid was van de naar onafhankelijkheid strevende studentenbeweging Perhimpoenan Indonesia. In 1933 kandidaat voor de CPH en gekozen, omdat hoger geplaatste Indonesiërs gevangen zaten of bedankten. Had de gewoonte om z'n redevoeringen moeilijk verstaanbaar uit te spreken, zodat de Voorzitter 'omstreden' uitspraken niet zou dwarsbomen. Werd in 1946 door de CPN geroyeerd omdat hij geen rol in de illegaliteit had gespeeld. Hij bedankte toen als Kamerlid.

CPH, CPN
in de periode 1933-1946: lid Tweede Kamer

1.

First name

Roestam (Roestam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Padang (Ned.-Indië), 13 May 1903

Place and date of death
Djakarta (Indonesië), 24 May 1979

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPH (Communistische Partij Holland), around 1932
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), until January 1946
 • Partai Murba (proletarische partij), from 1948 until 1950

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 July 1933 until 19 January 1946
 • zakenman te Djakarta (zonder veel succes)
 • literator

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur PI (Perhimpoenan Indonesia), vereniging van Indische studenten in Nederland, from 1929
 • secretaris Zeven-Provinciën-Comité te Batavia, 1933

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Diende in 1934 met L.L.H. de Visser een initiatiefwetsvoorstel in tot het verlenen van amnestie aan de muiters van "De Zeven Provinciën". Het voorstel werd later ingetrokken.
 • Pleitte in 1945 voor benoeming van meer Indonesiërs tot Tweede en Eerste Kamerlid ter vervulling van tijdens de Bezetting opengevallen plaatsen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd op 12 juli 1933 in hoger beroep door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een maand gevangenisstraf vanwege opruiing te Tiel. Zat die straf in november/december 1933 uit in het Huis van Bewaring in Amsterdam.
 • Werd geschorst als lid van de CPN-Kamerfractie, omdat hij niet aan het illegale partijwerk zou hebben deelgenomen
 • Nam na zijn royement als CPN-lid ontslag als Tweede Kamerlid

Private life
 • In 1933 werd hij failliet verklaard, waarna zijn gezin in Nederlands-Indië in kommervolle omstandigheden leefde
 • Zijn vader was fotograaf

Anecdotes and citations
 • Toen hij beëdigd werd als Kamerlid bleven Duymaer van Twist (ARP) en Weitkamp en Snoeck Henkemans (CHU) demonstratief zitten. Reageerde op protesten vanuit de rechterzijde op zijn beëdiging als Kamerlid met de uitroep: "Indonesia Merdeka!" (vrijheid voor Indonesië).

Pseudonyms and nicknames
Alfaroes

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.