Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. J. (Hans) van den Doel

foto Prof.Dr. J. (Hans) van den Doel
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Sociaaldemocratische econoom uit een gereformeerd gezin. Zoon van een Zierikzeese bankier en wethouder. Eén van de leidende figuren en ideologen van Nieuw Links, de vernieuwingsbeweging in de PvdA. Werd in 1967 als vertegenwoordiger daarvan PvdA-Tweede Kamerlid. Voerde als welsprekende woordvoerder volkshuisvesting felle oppositie tegen het beleid van de ministers Schut en Udink. Hield zich daarnaast bezig met financieel-economische zaken. Werd in 1973 hoogleraar in Nijmegen en later in Amsterdam. Publiceerde over het Nederlandse economische beleid. Door een herseninfarct al op betrekkelijk jonge leeftijd gehandicapt geraakt.

PvdA
in de periode 1967-1973: lid Tweede Kamer

1.

First name

Johannes (Hans)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Drs. J. van den Doel, until 18 March 1971 (tot zijn promotie)
 • Dr. J. van den Doel, from 18 March 1971

Place and date of birth
Zierikzee, 4 April 1937

Place and date of death
Koudum (gem. Súdwest-Fryslân), 28 March 2012

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1960

4.

Main functions and occupations

 • commercieel econoom, N.V. "De Arbeiderspers", from 1962 until 1964
 • wetenschappelijk medewerker en universitair docent economische politiek, Universiteit van Amsterdam, from 1964 until February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 28 August 1973
 • hoogleraar bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1973 until 1 September 1975
 • hoogleraar economie (welvaartstheorie en de theorie van de organisatie van de markteconomie), Universiteit van Amsterdam, from 1 September 1975 until 14 November 1983 (benoemd 9 december 1974)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur Landelijk Verbond van Huurdersverenigingen
 • lid Nederlandse delegatie Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • In 1972 stemden hij en Roethof als enigen van hun fractie tegen het (verworpen) wetsvoorstel over vorming van een IJmondgemeente
 • Vroeg in 1972 om geleidelijke afschaffing van de belastingaftrek voor hypotheekrente

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter van "Nieuw Links"
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden minister van Volkshuisvesting

Private life (3/4)
 • Zijn (eerste) echtgenote, Truus Grondsma, was de eerste vrouwelijke civiel ingenieur na de Tweede Wereldoorlog. Zij was lid van Provinciale Staten van Gelderland.
 • Hij werd op 44-jarige leeftijd door een herseninfarct getroffen en werd daardoor gedeeltelijk verlamd
 • Zijn vader was 15 jaar raadslid en korte tijd wethouder in Zierikzee voor de ARP/protestants-christelijke fractie. Bij zijn vertrek in 1962 werd hij ereburger.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.