Montesquieu Institute: from science to society

M.M. Cohen

foto M.M. Cohen
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Amsterdamse vrijzinnig-democraat, die in 1936 tussentijds Tweede Kamerlid werd. Was als (voormalige) belastingambtenaar vooral actief in de vakbond van overheidspersoneel en was daarnaast gemeenteraadslid in Amsterdam. In de Kamer hadden behalve ambtenarenzaken ook financiën en PTT-zaken zijn belangstelling. Verliet kort voor de Duitse inval de Tweede Kamer. Werd samen met zijn vrouw in 1943 in Sobibor vermoord.

VDB
in de periode 1936-1940: lid Tweede Kamer

1.

First names

Mozes Meijer

2.

Personal data

Place and date of birth
Assen, 14 September 1877

Place and date of death
Sobibor (Polen), 7 May 1943

3.

Party/Movement

Party/Parties
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 4 April 1934 until 3 September 1935
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 23 July 1936 until April 1938 (diende 19 maart zijn ontslag in)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1936 until 13 March 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid Bijzondere Commissie voor het personeel der directe belastingen, de registratie, de hypotheken en het kadaster
  • voorzitter Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, around 1934

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende ambtenaren, pensioenen, belastingen en PTT-aangelegenheden

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 1934 tussentijds raadslid voor de VDB, nadat G. Bolkestein voor die functie had bedankt
  • Was in de periode 1936-1938 de enige vertegenwoordiger van de VDB in de Amsterdamse gemeenteraad en bedankte in maart 1938 omdat de combinatie met het Tweede Kamerlidmaatschap te zwaar was
  • Nam ontslag als Kamerlid vanwege langdurige ziekte. Er was sprake van dat hij zich tijdelijk als Kamerlid zou laten vervangen en later zou terugkeren.

Private life
Zijn vader was spoorwegbeambte

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.