Montesquieu Institute: from science to society

W. (Walrave) Boissevain

foto W. (Walrave) Boissevain
vergrootglas
bron: Beeldbank Amsterdam
Source: Parlement.com.

Wat ijdele vertegenwoordiger van het gegoede Amsterdamse patriciaat en van de Amsterdamse handelsbelangen. Afkomstig uit de wereld van de grote scheepvaart- en handelsondernemingen; maakte vele grote reizen. Was zowel tijdens als na de Eerste Wereldoorlog Tweede Kamerlid voor de liberalen en tijdens het interbellum tevens wethouder van volkshuisvesting en publieke werken in de hoofdstad.

Vrij-Liberalen, Vrijheidsbond
in de periode 1913-1928: lid Tweede Kamer

1.

First name

Walrave (Walrave)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 4 July 1876

Place and date of death
Amsterdam, 19 April 1944

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Bond van Vrije Liberalen, from 1906 until 16 April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Amsterdam VII)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 10 October 1928
 • wethouder (van publieke werken, volkshuisvesting en kunstzaken) van Amsterdam, from 20 September 1933 until 3 September 1935
 • wethouder (van publieke werken) van Amsterdam, from 5 September 1939 until 1 March 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Amsterdamse Montessori School
 • voorzitter All People's Nations, afdeling Amsterdam

Derived functions
voorzitter onderzoekscommissie over mogelijke fraude bij uitgifte van erfpachtgronden (gemeenteraad van Amsterdam), 1939 (de commissie concludeerde dat de tegen wethouder De Miranda (SDAP) ingebrachte beschuldigingen onjuist waren)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met handel, Indische zaken en verkeersaangelegenheden

9.

Miscellaneous

Private life
 • Schoonzoon van B.W. Blijdenstein, bankier en raadslid te Amsterdam
 • Zijn vader was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1886-1898 en 1901-1904)

Campaign trail
 • Versloeg in 1913 G.A.A. Middelberg (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1917 F. van Eeden (comitĂ© anti-grondwetsherziening) en B. de Ligt (csp)
 • Was in 1918 negende op de kandidatenlijst van de Vrije Liberalen en werd niet herkozen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.