Montesquieu Institute: from science to society

Drs. E.L. (Ed) Berg

foto Drs. E.L. (Ed) Berg
vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer en later veertien jaar staatsraad. Veelzijdig bestuurskundige, fiscalist en macro-econoom. Kwam na wetenschappelijke en ambtelijke functies in 1966 tussentijds in de Kamer. Werd in 1971 directeur (en nadien hoofddirecteur) van de VNG en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Man van grote lijnen en originele ideeën. Befaamd om zijn humor.

PvdA
in de periode 1966-2002: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

First names

Eduard Leonard (Ed)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 19 September 1932

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 June 1966 until 12 January 1971
 • hoofddirecteur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 1 December 1979 until 1 June 1988
 • lid Raad van State, from 1 June 1988 until 1 October 2002 (benoemd bij K.B. van 23 december 1987)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/21)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Onderlinge Waarborgmaatschappij
 • voorzitter bestuur Stichting Auteurswet en Wet op de naburige rechten, until 1 July 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling Verkeer en Waterstaat (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder financieel-economische vraagstukken en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met het spreidingsbeleid en middenstandsaangelegenheden.
 • Voerde in 1968 en 1969 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Bij het aanvaarden van een andere functie in 1970 speelde mee dat hij het Tweede Kamerlidmaatschap, met werkweken van soms 80 uur, te zwaar vond. In 1967 overleed zijn naaste collega Van der Gevel aan een hartstilstand.

Private life
 • In de oorlog ondergedoken bij een Noordwijkse vissersvrouw die in Voorschoten geëvacueerd was
 • Zijn echtgenote was in Nederlands-Indië geboren
 • Liet zich voor de televisie interviewen door Adriaan van Dis als een voorbeeld van een psychiatrisch patiënt die toch goed terecht was gekomen

Anecdotes and citations
 • Zijn gebrek aan historische belangstelling weet hij aan het feit, dat zijn vader die hem als onderduikertje drie jaar les gaf, zich meer interesseerde voor filosofie dan voor geschiedenis. Vandaar dat hij wel wat wist van Emanuel Kant.
 • Hoewel linkshandig schrijft hij even gemakkelijk met zijn rechter hand

Pseudonyms and nicknames
Prof.dr.ir. Tasberg (pseudoniem in "De Nederlandse Gemeente")

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.