Montesquieu Institute: from science to society

S. (Simon) de la Bella jr.

foto S. (Simon) de la Bella jr.
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Socialistische vakbondsbestuurder en senator, die in 1935 mede-auteur was van het 'Plan van de Arbeid'. Zoon van diamantbewerker. Was aanvankelijk kantoorbeambte en bestuurder van de Bond van kantoorpersoneel. Werd daarna penningmeester en secretaris van het NVV en stond aan de wieg van uitgeverij De Arbeiderspers. In 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen voor de SDAP en daar interpelleerde hij spoedig de regering over de verlaging van de werklozensteun. Wist in 1939 het kapitaal van de vakbond in veiligheid te stellen. Werd in 1942 vermoord in een Duits vernietigingskamp, nadat hij in 1940 vergeefs had geprobeerd naar Engeland uit te wijken en na een mislukte zelfmoordpoging.

SDAP
in de periode 1935-1942: lid Eerste Kamer

1.

First name

Simon (Simon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 28 October 1889

Place and date of death
Dachau (Dld.), 11 July 1942

3.

Party/Movement

Party/Parties
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Main functions and occupations

 • secretaris-penningmeester NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from January 1930 until September 1936
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1935 until 11 July 1942
 • tweede voorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from September 1936 until 16 July 1940 (uit zijn functie gezet door de Duitsers)

Internment
 • gevangenschap te Amsterdam (Weteringschans), from 17 July 1940 until 4 September 1940
 • gevangschap concentratiekamp Dachau, from September 1940 until 11 July 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Generale Raad van het IVV (Internationaal Vakverbond)
 • lid Levensmiddelendistributieraad, from December 1939

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 21 September 1937 until 22 December 1937
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 1939 until 2 April 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder economische zaken, landbouw en waterstaat van de SDAP-Eerste Kamerfractie
 • Interpelleerde in september 1936 minister Slingenberg over de aangekondigde wijziging van de regeling betreffende de steunverlening en de werkverschaffing

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Trachtte na zijn gevangenneming in 1940 enkele malen zelfmoord te plegen
 • Werd in Dachau vermoord in de gaskamer
 • Zijn vader was boekhouder, later diamantklover

Campaign trail
 • In 1935 en 1937 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.