M.A.M. (Micky) Adriaansens

M.A.M. (Micky)  Adriaansens
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met de eenheid Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer via communicatie@eerstekamer.nl of 070-3129200.