M.P.D. baron van Sytzama

M.P.D. baron van Sytzama
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie