Montesquieu Institute: from science to society

Maltese presidency of the EU (Maltese presidency)

Source: Europa Nu.
The College of Commissioners receives the Government of Malta, ahead of the Maltese Presidency of the Council of the EU in the first half of 2017
Bron: European Commission

Van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 vervult Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Malta neemt het stokje over van Slowakije. Het is de eerste keer dat dit land het voorzitterschap bekleedt. Prioriteiten zijn migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid, buurlanden en maritiem beleid. Het thema van het voorzitterschap is rEUnion: het opnieuw verbinden van de burgers met elkaar, hun regeringen, de EU en de wereld. Luisteren naar en werken voor de mensen staat daarbij centraal.

Tijdens het Maltees voorzitterschap kondigt het Verenigd Koninkrijk naar verwachting officieel zijn vertrek uit de Europese Unie aan en zijn er verkiezingen in Nederland en Frankrijk.

Malta hoopt de Europese Unie in een meer positief daglicht te zetten. Mogelijk kan de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome (in maart) daaraan bijdragen.

Malta werkt nauw samen in een trojka met Nederland en Slowakije.

Contents

1.

Prioriteiten Maltees voorzitterschap

Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap.

Migratie en asiel

Malta staat een hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielbeleid voor, inclusief de bestaande afspraken uit het Dublinakkoord. Dit moet leiden tot een evenwichtigere verdeling van de opvang van asielzoekers.

Daarnaast moet de migratiecrisis een topprioriteit op de politieke agenda blijven. Malta stelt dat EU-burgers om actie vragen en dat de EU daarom daadkrachtig moet optreden.

Veiligheid

Malta wil terrorisme blijven bestrijden en tegelijkertijd 'de Europese waarden hoog houden'. Om terroristen effectief aan te pakken, moet er intensief samengewerkt worden met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) volgens de EU Global Strategy.

De buurlanden van Europa

De veiligheid en voorspoed van Europa zijn verbonden met de veiligheid en voorspoed van haar buurlanden, in het bijzonder die ten zuiden van de Middellandse Zee.

Malta wil tijdens haar voorzitterschap meer stabiliteit creëren in de buurlanden die nu kampen met gewapend conflict, terrorisme, politieke instabiliteit, radicalisering, enzovoort. De EU Global Strategy moet een belangrijke raadgever zijn voor het beleid ten opzichte van de buurlanden. Malta wilt zich in dit verband met name focussen op Libië.

Interne markt

Volgens Malta is de interne markt het meest waardevolle aspect van de Unie. Malta wil de Digitale interne markt en de interne energiemarkt voltooien zodat de economie kan profiteren van een volwaardige interne markt zonder handelsbarrières. Malta wil wetgeving op deze gebieden verbeteren en voltooien. Daarnaast zal ook de Kapitaalmarktunie prioriteit krijgen tijdens het Maltees voorzitterschap.

Sociaal beleid

Malta hoopt vooral gendergelijkheid te promoten en de rechten en positie van minderheden en kwetsbare groepen te versterken. Malta wilt daarbij met name de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Maritiem beleid

Volgens Malta wordt de EU meer afhankelijk van zeeën en oceanen. Met name de duurzaamheid van het maritiem beleid en het visserijbeleid vindt Malta van belang. Malta hoopt op meer investeringen en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en vrachtvervoer.

2.

Meer informatie