Montesquieu Institute: from science to society

Al Qaida

Source: Europa Nu.
Osama bin Laden

Al Qaida is een radicaal-islamitische terreurorganisatie. De organisatie ontstond in de jaren 1980 vanuit een groep islamitische strijders (moedjahedien) onder leiding van Osama Bin Laden, die vochten tegen de bezetting van Afghanistan door de Sovjet-Unie. Al Qaida werd toen onder andere financieel gesteund door de CIA. Toen de Sovjet-troepen verdwenen waren uit Afghanistan, keerde Al Qaida zich meer en meer tegen westerse invloed in de islamitische wereld. Veel landen, waaronder Nederland, hebben Al Qaida bestempeld als terroristische organisatie.

Binnen islamitische landen wil Al Qaida westerse invloeden uitbannen, in het bijzonder invloeden vanuit de Verenigde Staten, en een op moslimfundamentalisme gebaseerd regime vestigen. Het veroveren van de westerse wereld is geen doelstelling van Al Qaida. Experts verschillen van mening over de vraag hoe goed Al Qaida georganiseerd is. Soms wordt de organisatie voorgesteld als een wereldwijd vertakt netwerk, maar aan die voorstelling wordt vaak getwijfeld. Sommigen stellen dat Al Qaida eerder gezien moet worden als een wereldwijde ideologie, waar kleine regionale organisaties zich bij aansluiten.

Enkele aanslagen die worden toegeschreven aan Al Qaida zijn die op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998, de Twin Towers in New York en het Pentagon nabij Washington op 11 september 2001, de bomaanslagen op passagierstreinen in Madrid op 11 maart 2004 en de aanslagen op het openbaar vervoer in Londen op 7 juli 2005.

Op 2 mei 2011 doodden Amerikaanse militairen Bin Laden in zijn schuilplaats in Pakistan. De opvolger van Osama Bin laden is de Egyptische Ayman al-Zawahiri. De Verenigde Staten houdt Al-Zawahari medeverantwoordelijk voor de aanslagen op 11 september 2001 .